Elektroniczny system rozliczania podatku i kody PIN

 rozliczeniaSystem składania norweskich zeznań podatkowych jest w Norwegii bardzo uproszczony. Rozliczenie podatku w Norwegii 
można wykonać na dwa sposoby: albo złożyć zeznanie podatkowe tradycyjną drogą papierową, albo skorzystać ze znacznego udogodnienia oferowanego przez norweski urząd skarbowy (norw. Skatteetaten), jakim jest elektroniczny system Altinn.

Altinn oznacza dosłownie «wszystko w środku», co jest bardzo adekwatną nazwą, gdyż w systemie można wykonywać szeroką gamę czynności urzędowych. Za pośrednictwem Altinnu można więc złożyć zeznanie podatkowe lub odwołanie od podatku, zmienić adres norweski w rejestrze ewidencji ludności, założyć firmę w Norwegii itp.

Jakie warunki należy spełniać, aby móc korzystać z systemu i mieć możliwość składania i archiwizowania zeznań podatkowych w jednym miejscu? Wystarczy mieć norweski tymczasowy numer personalny (D-nummer) lub numer personalny stały (fødselsnummer). Dodatkowo trzeba posiadać specjalne kody PIN, którą służą do logowania się do systemu. Istnieją dwa rodzaje kodów PIN: kody Altinn jednorazowe bez hasła (zużywające się) oraz kody MinID, które się nie zużywają, ale trzeba je zarejestrować i nadać sobie hasło, które będzie używane podczas kolejnych logowań do systemu. Oba rodzaje kodów można zamówić na stronie urzędu skarbowego, wystarczy odwiedzić stronę www.skatteetaten.no. Istnieją również mniej popularne sposoby logowania się do systemu, np. przy pomocy kart płatniczych czy SMS-ów.

Zamówienie kodów polega na wpisaniu D-numeru lub numeru personalnego i kliknięciu przycisku oznaczającego złożenie zamówienia. Zwykle kartka z kodami jest dostarczana w ciągu kilku dni roboczych do zamawiającego, na adres figurujący w norweskim rejestrze ewidencji ludności (norw. Folkeregisteret). Jeśli dana osoba ma zapisany w rejestrze adres korespondencyjny w Polsce, kody PIN zostaną wysłane na ten adres. Należy być poinformowanym na bieżąco, jeśli chodzi o aktualny adres w rejestrach norweskich, gdyż może zdarzyć się tak, że kody PIN zostaną wysłane na adres norweski, pod którym zamawiający już nie mieszka. Niestety nie ma możliwości zmiany adresu wysyłki kodów PIN, jedynym sposobem jest dokonanie zmiany w rejestrze ludności, a następnie ponowne zamówienie kodów.

Kody PIN z rodzaju MinID są aktualne niezależnie od daty, kiedy zostały zamówione. Jeśli kody zamówiono np. w 2008 roku, będą one aktualne i będą działać w roku 2014, o ile nie zamówiono nowych. Każde kolejne zamówione kody unieważniają poprzednie. Podobnie jest w przypadku kodów Altinn jednorazowych, które również nie tracą ważności, chyba że zostaną wykorzystane wszystkie dostępne kody, co oznacza konieczność zamówienia kartki z nowymi kombinacjami.

Dlaczego warto się zaopatrzyć w kody PIN? Jest to przede wszystkim bardzo wygodny i bezpieczny sposób by złożyć rozliczenie podatku. Norwegia stworzyła system po to, aby uniknąć sytuacji, że zeznania podatkowe papierowe zostają zagubione bądź nie docierają na miejsce i czas. Składając zeznanie papierowe, podatnik bierze na siebie takie ryzyko.

Dodatkowym atutem skorzystania z systemu Altinn przy rozliczaniu podatku norweskiego jest fakt, że osoby rozliczające się elektronicznie mają możliwość złożenia zeznania do końca maja (jeśli wyślą elektronicznie prośbę o przedłużenie terminu), podczas gdy osoby składające zeznania papierowe muszą wysłać zeznania do Norwegii do końca kwietnia. W 2013 roku urząd skarbowy dodatkowo umożliwił osobom rozliczającym się elektronicznie możliwość składania zeznania podatkowego już od 19 marca (tzw. e-bruker), po przesłaniu przez nie wcześniej odpowiedniego formularza elektronicznego (do 1 marca). Bardzo prawdopodobne jest, że również osoby rozliczające podatek norweski za 2013 rok będą miały taką możliwość.

Back to top